สหรัฐอเมริกา

থাইসম্পাদনা

নামবাচক বিশেষ্যসম্পাদনা

สหรัฐอเมริกา

  1. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র