Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

ভিয়েতনামীসম্পাদনা

নামবাচক বিশেষ্যসম্পাদনা

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  1. যুক্তরাজ্য